Adres:

Rostworowskiego 16A/a, 01-496 Warszawa

NIP: 888 298 43 49

 

Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny celem umówienia się na spotkanie.

Proto3D Jakub Piekacz

 

email: 3d@proto3d.com.pl

tel:     733 303 454

 

Informacja RODO

Szanowni Państwo ,

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych - te wytyczne opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej „Rozporządzeniem” ), pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących naszej firmy.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Proto3D Jakub Piekacz z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 10, 87-800 Włocławek.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: 3d@proto3d.pl lub skontaktuj się telefonicznie , tel :733 303 454

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia: telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.proto3d.com.pl, www.proto3d.pl lub www.protopainting.pl lub za pośrednictwem serwisów internetowych, w których umieszczone są nasze ogłoszenia.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Proto 3D?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zamówionej usługi. Wykorzystujemy Twoje dane w celu:

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celu uzgodnienia warunków i realizacji zleconej usługi druku 3D, prototypowania lub projektowania 3D,

- dostarczenia Ci zamówionego elementu osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub inna drogą,

- statystycznym i archiwalnym, np. historia transakcji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać informację o wycofaniu zgodny na podany adres e-mail ( 3d@proto3d.com.pl ). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc wykonać zlecenie:

Imię, Nazwisko, adres fakturowania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail i nr NIP w przypadku obsługi firm.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować zlecenia. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Proto 3d w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak firmy kurierskie i spedycyjne, lokalni kurierzy, taksówkarze przekazujący paczki na terenie Warszawy. Twoje dane zostaną również wykorzystane przy wydawaniu faktury której jeden egzemplarz w postaci elektronicznej dostaniesz Ty, drugi trafi do firmy księgowej i dalej do urzędu skarbowego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, statystycznych, archiwalnych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Z poważaniem

Proto 3D Jakub Piekacz

 

 

 

Wydruk 3d Warszawa